getin leasing

najszybszy sposób finansowania

Wybierz rodzaj sprzętu, który chcesz kupić

Ciągniki siodłowe leasing
samochodów ciężarowych
Ciągniki siodłowe leasing
maszyn i urządzeń

Stabilny rozwój Grupy Getin Holding S.A.

Napisany przez: Redaktor

W trzecim kwartale 2011 roku Grupa Getin Holding osiągnęła zysk netto w wysokości ponad 93,6 mln PLN (po trzech kwartałach wyniósł 914,2 mln PLN). Przychody operacyjne netto wzrosły o 43% w porównaniu z 3 kwartałem ubiegłego roku. 

Trzeci kwartał to także wzrost portfela należności kredytowych i leasingowych o 37% (do 43,5 mld PLN), sumy bilansowej o 41% (do 60,1 mld PLN) i kapitałów własnych o ponad 38% (do 6,1 mld PLN). Do 30 września 2011 roku Grupa Getin Noble Bank wypracowała zysk netto na poziomie 881,3 mln PLN.  Od początku roku sprzedaż kredytowa zwiększyła się o 35%. Zarząd Getin Holding zwraca uwagę na dobrą jakość produkcji kredytowej z ostatnich kwartałów. Efekt poprawy  widać w krótkoterminowych wskaźnikach spłacalności wszystkich istotnych produktów kredytowych banku. Na koniec trzeciego kwartału  jednostkowy współczynnik wypłacalności GNB wynosił 10,2%
Z kwartału na kwartał rośnie udział innych spółek w wyniku netto Getin Holding, w tym przede wszystkim Grupy TU Europa, Idea Banku oraz spółek zagranicznych. 
W trzecim kwartale 2011 roku Getin Holding przejął kontrolę nad Idea Bank poprzez podniesienie kapitałów spółki o 250 mln PLN. W niecały rok Idea Bank zbudował portfel kredytowy o wartości  1,1 mld PLN. W jego skład wchodzą kredyty dla przedsiębiorców, leasing oraz kredyty hipoteczne. Idea Bank konsekwentnie rozwija sieć sprzedaży, w końcu września było to 27 oddziałów.
W ciągu trzech kwartałów  2011 roku spółki zagraniczne Getin Holding wypracowały w sumie 42,3 mln PLN, czyli prawie 35% więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku. Carcade pozostaje niekwestionowanym liderem w leasingu samochodów lekkich w Rosji – ma 18% rynku. PlusBank (obecnie Idea Bank), działający na Ukrainie 2,5 krotnie zwiększył swoją sprzedaż, a wynik netto wynoszący 13,9 mln PLN wzrósł prawie dwukrotnie. W ciągu ostatnich trzech miesięcy powstało aż 15 nowych oddziałów banku.  Do końca września białoruski Sombebank, mimo  trudnej sytuacji makroekonomicznej, osiągnął  prawie 3 razy większą sprzedaż niż w trzech kwartałach roku 2010, a wynik netto to 8,4 mln PLN. W reakcji na negatywne tendencje makroekonomiczne, prewencyjnie podjęto działania zabezpieczające pozycję płynnościową i walutową banku oraz ograniczające ryzyko kredytowe. 
Zgodnie z ogłoszonym w czerwcu 2011 harmonogramem podziału, 13 października 2011 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Getin Holding, które zaakceptowało podział spółki. Przy założeniu otrzymania stosownych zgód organów regulacyjnych w najbliższych tygodniach, rejestracja podziału możliwa jest jeszcze w tym roku, a Get Bank powinien zadebiutować na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w styczniu 2012 roku.
 
Żródło: Getin Holding SA