getin leasing

najszybszy sposób finansowania

Wybierz rodzaj sprzętu, który chcesz kupić

Ciągniki siodłowe leasing
samochodów ciężarowych
Ciągniki siodłowe leasing
maszyn i urządzeń

Leasing samochodów ciężarowych

Leasing samochodów ciężarowych jest uznanym i najczęściej stosowanym rozwiązaniem służącym finansowaniu nabywanych pojazdów. Od wielu lat leasing utrzymuje swoją popularność dzięki prostym procedurom, niskim kosztom oraz korzyściom podatkowym. Getin Leasing, dzięki bardzo elastycznemu podejściu do każdego przedsiębiorcy jest w stanie zaproponować konkurencyjne rozwiązanie zarówno dla firm nowo powstałych, jak i dużych, z bardzo wysokimi oczekiwaniami co do jakości oferty.

Samochody mogą pochodzić od autoryzowanych dilerów, prywatnych importerów lub innych przedsiębiorców np. firm transportowych.

Leasing w Getin Leasing obejmuje:

Leasing samochodów ciężarowych

Getin Leasing udziela leasingu na zakup samochodów ciężarowych nowych i używanych. Wiek samochodu używanego nie powinien przekraczać 7 lat. W przypadku samochodów specjalistycznych takich jak wywrotki, samochody z HDS - 10 lat, a dźwigi samochodowe, pompy do betonu, betonomieszarki, hakowce, pojazdy do przewozu drzewa (dłużycy), pojazdy do przewozu żywca, pojazdy komunalne (śmieciarki, odkurzacze, wozy asenizacyjne, piaskarki), linowce i holowniki nawet 12 lat. 

Leasing ciągników siodłowych

Leasing obejmuje ciągniki siodłowe w wieku do 7 lat. Na ciągniki z klasą emisji spalin Euro 4 lub 5 stosowane są preferencyjne warunki dotyczące minimalnej wpłaty własnej..

Leasing naczep

Leasing naczep możliwy jest dla sprzętów w wieku do 7 lat.

Wymagane dokumenty

Do otrzymania leasingu na samochód ciężarowy wymagane jest przedstawienie dokumentów rejestrowych firmy oraz dokumentu tożsamości oraz, jeśli wymaga tego procedura, dokumentów finansowych.

Parametry leasingu samochodów ciężarowych

Minimalna wpłata własna na samochody/pojazdy używane wynosi tylko 5%. Spłatę leasingu można rozłożyć na dowolny okres z zakresu od 24 do 60 miesięcy. W zależności od czasu trwania leasingu, wykup wynosi od 1% do 20% wartości samochodu.

Kalkulator leasingowy

Szacunkową wysokość raty leasingowej można obliczyć za pomocą kalkulatora leasingowego.

Ubezpieczenie w leasingu samochodów ciężarowych

Ubezpieczenie samochodu w leasingu jest obowiązkowe w pełnym zakresie OC i AC. Getin Leasing zapewnia atrakcyjne warunki ubezpieczenia. Możliwy jest też skorzystanie z własnego zakładu ubezpieczeń pod warunkiem zapewnienia ubezpieczenia w co najmniej takim zakresie.

Rejestracja leasingowanego samochodu ciężarowego

Samochód/pojazd będący przedmiotem leasingu rejestrowany jest przez Getin Leasing w wybranym wydziale komunikacji.

Zakończenie umowy leasingu samochodowego

Po zakończeniu umowy w terminie na jaki została zawarta, Leasingobiorcy przysługuje prawo do nabycia własności przedmiotu leasingu za cenę sprzedaży określoną w harmonogramie opłat leasingowych jako kwota  wykupu.