getin leasing

najszybszy sposób finansowania

Wybierz rodzaj sprzętu, który chcesz kupić

Ciągniki siodłowe leasing
samochodów ciężarowych
Ciągniki siodłowe leasing
maszyn i urządzeń

Leasing samochodów dostawczych

Leasing samochodów dostawczych jest najpopularniejszą formą finansowania tego rodzaju pojazdów. Decyduje o tym szybkość i łatwość otrzymania finansowania a także przystępny koszt leasingu. Dla wielu przedsiębiorców rozpoczynających swoją działalność, samochód dostawczy jest podstawowym narzędziem pracy. Dla takich osób Getin Leasing ma specjalną ofertę finansowania, pozwalającą nabyć samochód dostawczy nawet w pierwszym dniu funkcjonowania firmy.

Wymagane dokumenty

Do otrzymania leasingu na samochód dostawczy wymagane jest przedstawienie dokumentów rejestrowych firmy oraz dokumentu tożsamości.

Parametry leasingu samochodów dostawczych

Minimalna wpłata własna na samochody nowe wynosi tylko 1%, a na używane 5%. Spłatę leasingu można rozłożyć na dowolny okres z zakresu od 24 do 84 miesięcy. W zależności od czasu trwania leasingu, wykup wynosi od 1% do 19% wartości samochodu. Na życzenie klienta kwota wykupu może być wyższa.

Kalkulator leasingowy

Szacunkową wysokość raty leasingowej można wyliczyć za pomocą kalkulatora leasingowego.

Leasing z obsługą serwisową

W ramach umowy leasingowej Getin Leasing oferuje atrakcyjne warunki nabycia towarów i usług związanych z użytkowanym pojazdem:

  • Likwidacja częściowych szkód komunikacyjnych
  • Serwis mechaniczny pogwarancyjny
  • Serwis ogumienia (zakup, wymiana, przechowywanie)
  • Serwis szyb (naprawa, wymiana)

​Szczegółowe informacje na stronie: Leasing z obsługą serwisową

Ubezpieczenie w leasingu samochodów dostawczych

Ubezpieczenie samochodu w leasingu jest obowiązkowe w pełnym zakresie OC i AC. Getin Leasing zapewnia atrakcyjne warunki ubezpieczenia. Możliwe jest też skorzystanie z własnego zakładu ubezpieczeń pod warunkiem zapewnienia ubezpieczenia w wymaganym zakresie.

Rejestracja leasingowanego samochodu dostawczego

Samochód dostawczy będący przedmiotem leasingu rejestrowany jest przez Getin Leasing. 

Zakończenie umowy leasingu samochodowego

Po zakończeniu umowy w terminie na jaki została zawarta, Leasingobiorcy przysługuje prawo do nabycia własności przedmiotu leasingu za cenę sprzedaży określoną w harmonogramie opłat leasingowych jako kwota  wykupu.