getin leasing

najszybszy sposób finansowania

Wybierz rodzaj sprzętu, który chcesz kupić

Ciągniki siodłowe leasing
samochodów ciężarowych
Ciągniki siodłowe leasing
maszyn i urządzeń

Ubezpieczenie GAP

Getin Leasing oferuje dodatkowe ubezpieczenie GAP na atrakcyjnych warunkach, wliczone w raty leasingowe.

W przypadku szkody całkowitej na pojeździe, odszkodowanie wypłacone przez zakład ubezpieczeń, często jest niższe niż kwota pozostałych do spłaty rat leasingowych, wartość zakupu czy też aktualna wartość rynkowa samochodu w leasingu.

Ubezpieczenia GAP zabezpiecza przed negatywnymi skutkami takiej sytuacji i pozwala, w zależności od wybranego wariantu, na:

  • spłatę całości zobowiązania z tytułu zawartej umowy leasingowej poprzez pokrycie różnicy między odszkodowaniem AC  a kwotą zobowiązania pozostała do spłaty - GAP finansowy.
  • zakup pojazdu o wartości równej cenie zakupu pojazdu skasowanego dzięki pokryciu różnicy między wypłaconym odszkodowaniem a wartością pojazdu z faktury zakupu netto -  GAP fakturowy.
  • zakup pojazdu o wartości wyższej od aktualnej wartości samochodu skasowanego, odpowiednio, poprzez wypłatę dodatkowego odszkodowania w wysokości odpowiednio:  30% wartości rynkowej pojazdów osobowych i ciężarowych do 3,5 t oraz 20% w przypadku pojazdów ciężarowych powyżej 3,5t z dnia szkody -  GAP indeksowy

Dla wygody korzystającego, ubezpieczenie GAP w dowolnym wariancie, wliczone jest w ratę leasingu.